آکواپونیک در واقع حاصل ترکیب دو کلمه آکواکالچر به معنای پرورش ماهی و هیدروپونیک است .در روش آکواپونیک پرورش ماهی و کشت گیاه به صورت همزمان و توأم با یکدیگر انجام می‌شود.آکواپونیک نمونه‌ای در کشاورزی است که باعث کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و افزایش بازدهی می‌شود.درحالی‌که بحران آب به یک بحران فراگیر تبدیل شده است استفاده از این روش می‌توان مفید باشد.این طرح در اواسط سال ۱۳۹۸ در تهران شهرستان پاکدشت روستای عبدل آباد آغاز شده و بزودی محصولات خود را در بازار عرضه خواهد کرد(مجری آقای اسدا… بختیاری)