فواید و خواص دارویی دانه، برگ و ریشه بارهنگ

فواید و خواص دارویی دانه، برگ و ریشه بارهنگ

بارهنگ (Plantago) که با نام باتنگ نیز در برخی منابع یاد می شود، گیاهی است علفی و خودرو و چند ساله، دارای برگ های سبز پهن و گل آذین سنبله ای آن در وسط برگ ها قرار دارد. دانه آن ریز و مدور و سیاه مایل به بنفش. این گیاه در باغ ها و روی چمن ها و کنار جوی های آب در نواحی معتدله زمین بوفور یافت می شود.

داروهای خانگی برای تنیا ورسیکالر

داروهای خانگی برای تنیا ورسیکالر

تنیا ورسیکالر، همچنین تغییر رنگ پوست هم نامیده می شود، یک عفونت شایع قارچی پوست است. در هر شخصی میتواند بوجود آید، اما در نوجوانان و بزرگسالان جوان شایعتر است.