آیا انگور چاق می‌کند؟

آیا انگور چاق می‌کند؟

انگور هم چاق می کند هم لاغر؛ بدینگونه که اگر انگور را از صبح تا ظهر، خالی میل کنید لاغر کننده است و اگر آن را همراه با غذا میل کنید چاق کننده است. توجه داشته باشید وقتی انگور میل می‌کنید پشت آن آب سرد ننوشید و یا میوه‌های خشک مانند برگه‌ی هلو و … را با انگور و آب میل نکنید زیار دچار دل درد می‌شوید.