بهترین راه حل درمان پروستات

بهترین راه حل درمان پروستات

بهترین راه حل درمان پروستات محققان تگزاسی به فرمولی دست یافته اند که کاهش تغذیه بافت تومورال، درمان پروستات را امکان پذیر می کند. این ترکیب که از ادغام انگور قرمز و زردچوبه به دست می آید، تاثیر بی نظیری در درمان پروستات و سرطان های دیگر دارد. نتایج حاصله از مطالعه اسکرینیگ که روی […]