آیا بی‌میلی به سبزیجات عامل ژنتیکی دارد؟

آیا بی‌میلی به سبزیجات عامل ژنتیکی دارد؟

دانشمندان ۱۷۵ نفر را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند کسانی که هر دو ژن چشایی شان از نوع PAV است به دلیل حساسیتشان به تلخی، تنها می‌توانند تعداد اندکی از انواع سبزیجات برگ دار را که برای قلب مفید هستند بخورند. محققان امیدوارند با کمک ادویه‌ها و ترشی‌جات طعم تلخ این سبزی‌ها را بگیرند…