خاکشیر

خاکشیر

به همراه شیر:چاق کننده و نیکو کننده رنگ رخسار برای افراد داری علائم غلبه سودا مفید است جهت کاهش ورم ها به صورت ضماد توصیه شده است.
مضرات از دیدگاه طب سنتی ایران:موجب ایجاد سردرد در برخی از افراد می شود