کتوزیس چیست؟

کتوزیس چیست؟

کتوزیس چیست؟ کتوزیس وضعیتی از سوخت‌وساز است که به بدن اجازه می‌دهد در دوره‌ای زمانی بدون غذا باقی بماند. بدن کتون‌های موجود در خود را تجزیه می‌کند؛ کتون‌ها نوعی سوخت‌اند که کبد آن را از چربی تولید می‌کند. در واقع، کبد به‌جای تولید سوخت از قند یا گلوکزِ کربوهیدرات‌ها، دست به تولید سوخت از چربی‌ها […]